Kirjautuminen | Rekisteröidy |

Ryhmän sfnet.harrastus.audio+video.autohifi virallinen kuvaus (1933)

SFNET.FI | Ryhmä: sfnet.harrastus.audio+video.autohifi


Ryhmän sfnet.harrastus.audio+video.autohifi virallinen kuvaus

<(Kirjoittanut [nimetön] <sfnet@cs.tut.fi> [02:00] 8.9.2009)>

sfnet.harrastus.audio+video.autohifi Autossako hifi? 

 Tämä on automaattinen lähetys, jonka vastaukset menevät vain
 ryhmään sfnet.ryhmat+listat.
 Kaikkien sfnet-ryhmien kuvaukset ja ryhmien hallintaperusteet
 löytyvät osoitteesta "http://www.cs.tut.fi/sfnet/". Tämän ryhmän
 kuvaus on seuraava:

 Keskustelua autoihin sijoitettavista hifilaitteistoista.<br>Osto-
 ja myynti-ilmoituksia varten on oma ryhmänsä, sfnet.tori.audio+video.
Ryhmällä on kuvaussivu osoitteessa http://www.hut.fi/Misc/Electronics/faq/sfnet.harrastus.audio+video/

-- 
 Sfnet-koordinaattorit Hannu-Matti Järvinen, Kalle Kivimaa ja
 Tuuli Saarikoski, http://www.cs.tut.fi/sfnet/


Linkit (3 kpl) yllä olevassa tekstissä: (varmat ensin)
<http://www.cs.tut.fi/sfnet/>
<http://www.hut.fi/Misc/Electronics/faq/sfnet.harrastus.audio+video/ >
<http://www.cs.tut.fi/sfnet/ >
Path
Tästä kentästä voi päätellä, minkä palvelimien kautta viesti on Usenetissa kulkeutunut lukijan käyttämälle palvelimelle. Palvelimet on yleensä eroteltu huutomerkein, mutta mitä tahansa muutakin välimerkkiä paitsi pistettä voi olla käytetty erottimena. Ajallisesti ensimmäinen palvelin on oikealla, josta ajallisesti on edetty kohti vasemmanpuoleisinta. Oikeanpuoleisin kenttä saattaa sisältää myös lähettäjän käyttäjänimen.
Kentän arvo:
read4.inet.fi!central1.inet.fi!nntp.inet.fi!inet.fi!feeder1.news.elisa.fi!feeder2.news.elisa.fi!newsfeed2.funet.fi!newsfeeds.funet.fi!news.cc.tut.fi!not-for-mail
From
Tässä kentässä kuuluisi olla viestin kirjoittajan toimiva sähköpostiosoite. Siinä voi lisäksi olla myös kirjoittajan nimi. Nykyisin yhä harvemmat kertovat tässä toimivaa sähköpostiosoitettansa, eivätkä välttämättä kerro myöskään oikeaa nimeänsä.
Kentän arvo:
sfnet@cs.tut.fi
Newsgroups
Tämä viesti kertoo, mihin uutisryhmiin viesti on lähetetty. Mikäli ryhmiä on useampia kuin yksi, on ne erotettu pilkuin.
Kentän arvo:
sfnet.harrastus.audio+video.autohifi
Subject
Tässä kentässä saattaa olla lyhyt yhteenveto viestin sisällöstä.
Kentän arvo:
Ryhmän sfnet.harrastus.audio+video.autohifi virallinen kuvaus
Followup-To
Tällä kentällä ilmaistaan, mihin uutisryhmään viestiin kirjoitetut vastaukset halutaan ohjata. Voi sisältää useita uutisryhmiä pilkulla erotettuna. Mikäli kenttään on kirjoitettu sana "poster", ei vastauksia haluta lainkaan uutisryhmiin, vaan ne halutaan sähköpostitse.
Kentän arvo:
sfnet.ryhmat+listat
Date
Päiväys, milloin viesti on lähetetty Usenetiin.
Kentän arvo:
Mon, 7 Sep 2009 23:00:23 +0000 (UTC)
Lines
Tässä kentässä on viestiosuuden (ilman otsikkotietoja) sisältämien rivien määrä.
Kentän arvo:
16
Approved
Moderoidun ryhmän moderaattorin sähköpostiosoite. Yleensä tarkoittaa, että moderaattori on hyväksynyt kyseisen viestin.
Kentän arvo:
sfnet@cs.tut.fi
Distribution
Tällä on saatettu rajata viestin leviämistä muille palvelimille.
Kentän arvo:
sfnet
Message-ID
Tässä kentässä on viestin yksilöivä tunniste. Usenetissa ei pitäisi olla kahta eri viestiä samalla tunnisteella. Tunnisteen loppuosan (@-merkin jälkeen) pitäisi kertoa, minkä palvelimen kautta viesti on Usenetiin lähetetty.
Kentän arvo:
<sfnet18283@news.cc.tut.fi>
Reply-To
Tähän kenttään viestin kirjoittaja on saattanut kirjoittaa sähköpostiosoitteen, jonne haluaa viestiin sähköpostitse lähetetyt vastaukset.
Kentän arvo:
sfnet@cs.tut.fi
NNTP-Posting-Host
Tämä kenttä kertoo, mistä verkko-osoitteesta viesti lähetettiin Usenetiin.
Kentän arvo:
hopeatilhi.cs.tut.fi
Content-Type
Viestin sisältämä tietotyyppi. Yleensä text/plain. Saattaa sisältää puolipisteen jälkeen lisämääreitä, esimerkiksi charset kertoo käytetyn merkistön. Yleisin merkistö Suomessa lienee ISO-8859-1, mutta myös euron sisältävä ISO-8859-15 ja laajempi UTF-8 ovat yleistymässä.
Kentän arvo:
text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding
Koodaus, jolla viesti on käsitelty. Nykyisin yleisin on 8-bit, mutta muitakin esiintyy. Mikäli viesti sisältää muita kuin Ascii-merkkejä, saattaa koodaus olla myös esimerkiksi Quoted-Printable tai Base64.
Kentän arvo:
8bit
X-Trace
Jotkin palvelimet luovat tämän kentän merkiksi siitä, että viesti on kulkenut niiden kautta.
Kentän arvo:
news.cc.tut.fi 1252364423 28269 130.230.4.32 (7 Sep 2009 23:00:23 GMT)
X-Complaints-To
Tähän kenttään viestin lähettäjän oppilaitos, työpaikka tai ISP on saattanut liittää sähköpostiosoitteen, jonne voi valittaa häirikköviesteistä.
Kentän arvo:
abuse@tut.fi
NNTP-Posting-Date
Tästä kentästä saattaa käydä ilmi, milloin viesti on tullut Usenetiin.
Kentän arvo:
Mon, 7 Sep 2009 23:00:23 +0000 (UTC)
Xref
Tässä kentässä voi olla viestin sisäinen tunniste lukijan palvelimella.
Kentän arvo:
central1.inet.fi sfnet.harrastus.audio+video.autohifi:27533
- Ryhmän sfnet.harrastus.audio+video.autohifi virallinen kuvaus - [nimetön] <<<<<<
 08.09.2009

Hyödyllisiä linkkejä tämän sivuston ulkopuolelle:

(avautuvat omiin ikkunoihinsa)

Tilastotietoa ryhmien aktiivisuudesta

Nyysiopas


Palvelun ylläpitää Netello Systems Oy.