Kirjautuminen | Rekisteröidy |

No vieläkö se Juhani täällä kirjottelloo? (1764)

SFNET.FI | Ryhmä: sfnet.harrastus.radio


No vieläkö se Juhani täällä kirjottelloo?

<(Kirjoittanut Hello <dna.fi@suomi24.fi> [12:36] 23.12.2009)>
Eipä ole ukosta kuulunna aikoihin mitään, muistat varmaan kun olit
sutena kiinni kaikessa myymistouhuissani, myyn edelleen, mutta nyt mm.
taulutv laitteita, tervetuloa asiakkaaksi! oh2eki

Path
Tästä kentästä voi päätellä, minkä palvelimien kautta viesti on Usenetissa kulkeutunut lukijan käyttämälle palvelimelle. Palvelimet on yleensä eroteltu huutomerkein, mutta mitä tahansa muutakin välimerkkiä paitsi pistettä voi olla käytetty erottimena. Ajallisesti ensimmäinen palvelin on oikealla, josta ajallisesti on edetty kohti vasemmanpuoleisinta. Oikeanpuoleisin kenttä saattaa sisältää myös lähettäjän käyttäjänimen.
Kentän arvo:
border1.nntp.ams.giganews.com!nntp.giganews.com!news-out1.kabelfoon.nl!newsfeed.kabelfoon.nl!bandi.nntp.kabelfoon.nl!198.186.194.249.MISMATCH!transit3.readnews.com!news-out.readnews.com!news-xxxfer.readnews.com!postnews.google.com!r5g2000yqb.googlegroups.com!not-for-mail
From
Tässä kentässä kuuluisi olla viestin kirjoittajan toimiva sähköpostiosoite. Siinä voi lisäksi olla myös kirjoittajan nimi. Nykyisin yhä harvemmat kertovat tässä toimivaa sähköpostiosoitettansa, eivätkä välttämättä kerro myöskään oikeaa nimeänsä.
Kentän arvo:
Hello <dna.fi@suomi24.fi>
Newsgroups
Tämä viesti kertoo, mihin uutisryhmiin viesti on lähetetty. Mikäli ryhmiä on useampia kuin yksi, on ne erotettu pilkuin.
Kentän arvo:
sfnet.harrastus.radio
Subject
Tässä kentässä saattaa olla lyhyt yhteenveto viestin sisällöstä.
Kentän arvo:
=?ISO-8859-1?Q?No_viel=E4k=F6_se_Juhani_t=E4=E4ll=E4_kirjottelloo=3F?=
Date
Päiväys, milloin viesti on lähetetty Usenetiin.
Kentän arvo:
Wed, 23 Dec 2009 02:36:32 -0800 (PST)
Organization
Tällä kentällä viestin lähettäjä on voinut kertoa, mihin organisaatioon hän kuuluu. Kentän on saattanut lisätä myös lähettäjän ISP, jolloin se kertoo, kenen asiakas viestin lähettäjä on.
Kentän arvo:
http://groups.google.com
Lines
Tässä kentässä on viestiosuuden (ilman otsikkotietoja) sisältämien rivien määrä.
Kentän arvo:
3
Message-ID
Tässä kentässä on viestin yksilöivä tunniste. Usenetissa ei pitäisi olla kahta eri viestiä samalla tunnisteella. Tunnisteen loppuosan (@-merkin jälkeen) pitäisi kertoa, minkä palvelimen kautta viesti on Usenetiin lähetetty.
Kentän arvo:
<35d63d34-6a3d-4361-914d-858bfdbc009e@r5g2000yqb.googlegroups.com>
NNTP-Posting-Host
Tämä kenttä kertoo, mistä verkko-osoitteesta viesti lähetettiin Usenetiin.
Kentän arvo:
89.166.104.170
Mime-Version
Tämä kenttä kertoo, että viestissä saattaa olla HTML-muotoiluja tai liitetiedostoja. Ainakin viesti saattaa sisältää Asciin ulkopuolisia merkkejä, kuten Ä tai Ö. Yleensä MIME-Version on 1.0
Kentän arvo:
1.0
Content-Type
Viestin sisältämä tietotyyppi. Yleensä text/plain. Saattaa sisältää puolipisteen jälkeen lisämääreitä, esimerkiksi charset kertoo käytetyn merkistön. Yleisin merkistö Suomessa lienee ISO-8859-1, mutta myös euron sisältävä ISO-8859-15 ja laajempi UTF-8 ovat yleistymässä.
Kentän arvo:
text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding
Koodaus, jolla viesti on käsitelty. Nykyisin yleisin on 8-bit, mutta muitakin esiintyy. Mikäli viesti sisältää muita kuin Ascii-merkkejä, saattaa koodaus olla myös esimerkiksi Quoted-Printable tai Base64.
Kentän arvo:
quoted-printable
X-Trace
Jotkin palvelimet luovat tämän kentän merkiksi siitä, että viesti on kulkenut niiden kautta.
Kentän arvo:
posting.google.com 1261564592 32131 127.0.0.1 (23 Dec 2009 10:36:32 GMT)
X-Complaints-To
Tähän kenttään viestin lähettäjän oppilaitos, työpaikka tai ISP on saattanut liittää sähköpostiosoitteen, jonne voi valittaa häirikköviesteistä.
Kentän arvo:
groups-abuse@google.com
NNTP-Posting-Date
Tästä kentästä saattaa käydä ilmi, milloin viesti on tullut Usenetiin.
Kentän arvo:
Wed, 23 Dec 2009 10:36:32 +0000 (UTC)
Complaints-To
Tässä voi olla sähköpostiosoite, jonne voi valittaa häirikköviesteistä.
Kentän arvo:
groups-abuse@google.com
Injection-Info
Kentän selitystä ei löytynyt.
Kentän arvo:
r5g2000yqb.googlegroups.com; posting-host=89.166.104.170;
User-Agent
Tämä kenttä saattaa sisältää viestin lähettäjän viestiohjelmiston nimen.
Kentän arvo:
G2/1.0
X-HTTP-UserAgent
Kentän selitystä ei löytynyt.
Kentän arvo:
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fi; rv:1.9.1.6)
Bytes
Kentän selitystä ei löytynyt.
Kentän arvo:
1464
Xref
Tässä kentässä voi olla viestin sisäinen tunniste lukijan palvelimella.
Kentän arvo:
number.nntp.dca.giganews.com sfnet.harrastus.radio:4216
- No vieläkö se Juhani täällä kirjottelloo? - Hello <<<<<<
 23.12.2009
   \Re: No vieläkö se Juhani täällä kirjottelloo? - kajahtelloo kellaarista 14.04.2010

Hyödyllisiä linkkejä tämän sivuston ulkopuolelle:

(avautuvat omiin ikkunoihinsa)

Tilastotietoa ryhmien aktiivisuudesta

Nyysiopas


Palvelun ylläpitää Netello Systems Oy.