Kirjautuminen | Rekisteröidy |

Termodynamiikasta (139314)

SFNET.FI | Ryhmä: sfnet.huuhaa


Termodynamiikasta

<(Kirjoittanut Risto Kauppila <risto.kauppila0@NOSPAM.saunalahti.fi.invalid> [06:41] 5.1.2012)>
Tuolla tiede.fi sivuilla keskusteltiin äskettäin
aiheesta, voiko kylmempi kappale lähettää
lämpösäteilyä kuumempaan kappaleseen.
Pohditaan ensin seuraavaa tilannetta
Olkoon tyhjiössä kaksi  identtistä rautakuutiota,
esim.tuhatasteista. Sen vähän mitä minä
ymmärrän säteilyfysiikasta, ne lämmittävät
toisiaan. Lasketaan nyt toisen kappaleen
lämpötilaa esim. tuhannesosa-asteella.
Laskeeko lämpövuo nyt tuosta kylmemmästä
kappaleesta lämpimämäpän heti nollaan?
Minä en usko fysiikassa olevan tuollaista epäjatkuvuutta
Tähän asiaan on mielestäni aivan turha sotkea
Termodynamiikan 2. pääsääntöä.

Rike

Path
Tästä kentästä voi päätellä, minkä palvelimien kautta viesti on Usenetissa kulkeutunut lukijan käyttämälle palvelimelle. Palvelimet on yleensä eroteltu huutomerkein, mutta mitä tahansa muutakin välimerkkiä paitsi pistettä voi olla käytetty erottimena. Ajallisesti ensimmäinen palvelin on oikealla, josta ajallisesti on edetty kohti vasemmanpuoleisinta. Oikeanpuoleisin kenttä saattaa sisältää myös lähettäjän käyttäjänimen.
Kentän arvo:
border1.nntp.ams.giganews.com!nntp.giganews.com!feeder2.news.elisa.fi!uutiset.elisa.fi!7564ea0f!not-for-mail
From
Tässä kentässä kuuluisi olla viestin kirjoittajan toimiva sähköpostiosoite. Siinä voi lisäksi olla myös kirjoittajan nimi. Nykyisin yhä harvemmat kertovat tässä toimivaa sähköpostiosoitettansa, eivätkä välttämättä kerro myöskään oikeaa nimeänsä.
Kentän arvo:
Risto Kauppila <risto.kauppila0@NOSPAM.saunalahti.fi.invalid>
User-Agent
Tämä kenttä saattaa sisältää viestin lähettäjän viestiohjelmiston nimen.
Kentän arvo:
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; fi-FI; rv:1.9.2.23) Gecko/20110920 SUSE/3.1.15 Thunderbird/3.1.15
MIME-Version
Tämä kenttä kertoo, että viestissä saattaa olla HTML-muotoiluja tai liitetiedostoja. Ainakin viesti saattaa sisältää Asciin ulkopuolisia merkkejä, kuten Ä tai Ö. Yleensä MIME-Version on 1.0
Kentän arvo:
1.0
Newsgroups
Tämä viesti kertoo, mihin uutisryhmiin viesti on lähetetty. Mikäli ryhmiä on useampia kuin yksi, on ne erotettu pilkuin.
Kentän arvo:
sfnet.huuhaa
Subject
Tässä kentässä saattaa olla lyhyt yhteenveto viestin sisällöstä.
Kentän arvo:
Termodynamiikasta
Content-Type
Viestin sisältämä tietotyyppi. Yleensä text/plain. Saattaa sisältää puolipisteen jälkeen lisämääreitä, esimerkiksi charset kertoo käytetyn merkistön. Yleisin merkistö Suomessa lienee ISO-8859-1, mutta myös euron sisältävä ISO-8859-15 ja laajempi UTF-8 ovat yleistymässä.
Kentän arvo:
text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
Content-Transfer-Encoding
Koodaus, jolla viesti on käsitelty. Nykyisin yleisin on 8-bit, mutta muitakin esiintyy. Mikäli viesti sisältää muita kuin Ascii-merkkejä, saattaa koodaus olla myös esimerkiksi Quoted-Printable tai Base64.
Kentän arvo:
8bit
Lines
Tässä kentässä on viestiosuuden (ilman otsikkotietoja) sisältämien rivien määrä.
Kentän arvo:
20
Message-ID
Tässä kentässä on viestin yksilöivä tunniste. Usenetissa ei pitäisi olla kahta eri viestiä samalla tunnisteella. Tunnisteen loppuosan (@-merkin jälkeen) pitäisi kertoa, minkä palvelimen kautta viesti on Usenetiin lähetetty.
Kentän arvo:
<QR9Nq.4013$I33.99@uutiset.elisa.fi>
Date
Päiväys, milloin viesti on lähetetty Usenetiin.
Kentän arvo:
Thu, 05 Jan 2012 06:41:20 +0200
NNTP-Posting-Host
Tämä kenttä kertoo, mistä verkko-osoitteesta viesti lähetettiin Usenetiin.
Kentän arvo:
62.78.160.191
X-Complaints-To
Tähän kenttään viestin lähettäjän oppilaitos, työpaikka tai ISP on saattanut liittää sähköpostiosoitteen, jonne voi valittaa häirikköviesteistä.
Kentän arvo:
newsmaster@saunalahti.com
X-Trace
Jotkin palvelimet luovat tämän kentän merkiksi siitä, että viesti on kulkenut niiden kautta.
Kentän arvo:
uutiset.elisa.fi 1325738480 62.78.160.191 (Thu, 05 Jan 2012 06:41:20 EET)
NNTP-Posting-Date
Tästä kentästä saattaa käydä ilmi, milloin viesti on tullut Usenetiin.
Kentän arvo:
Thu, 05 Jan 2012 06:41:20 EET
Organization
Tällä kentällä viestin lähettäjä on voinut kertoa, mihin organisaatioon hän kuuluu. Kentän on saattanut lisätä myös lähettäjän ISP, jolloin se kertoo, kenen asiakas viestin lähettäjä on.
Kentän arvo:
Elisa Customer
Bytes
Kentän selitystä ei löytynyt.
Kentän arvo:
1431
Xref
Tässä kentässä voi olla viestin sisäinen tunniste lukijan palvelimella.
Kentän arvo:
number.nntp.dca.giganews.com sfnet.huuhaa:385622
- Termodynamiikasta - Risto Kauppila <<<<<<
 05.01.2012
   }Re: Termodynamiikasta - Sartsa 05.01.2012
   |  \Re: Termodynamiikasta - Risto Kauppila 05.01.2012
   |     \Re: Termodynamiikasta - Sartsa 05.01.2012
   |        \Re: Termodynamiikasta - Jukka K. Korpela 05.01.2012
   \Re: Termodynamiikasta - Sartsa 05.01.2012
      }Re: Termodynamiikasta - Risto Kauppila 05.01.2012
      |  \Re: Termodynamiikasta - Black Stetson 05.01.2012
      \Re: Termodynamiikasta - Risto Kauppila 09.01.2012

Hyödyllisiä linkkejä tämän sivuston ulkopuolelle:

(avautuvat omiin ikkunoihinsa)

Tilastotietoa ryhmien aktiivisuudesta

Nyysiopas


Palvelun ylläpitää Netello Systems Oy.