Kirjautuminen | Rekisteröidy |

Re: IT-Viikko ja Digitoday 5.8. SoundChilds:sta (456)

SFNET.FI | Ryhmä: sfnet.viestinta.www.uutuudet


Re: IT-Viikko ja Digitoday 5.8. SoundChilds:sta

<(Kirjoittanut Juha Ojaniemi <Juha.Ojaniemi@iki.fi> [23:29] 6.8.2005)>
MfLI wrote:
> http://www.soundchilds.net/loud_lounge/showthread.php?t=12841

> Ystävällisesti,
> -MikaMitä tarkoitat linkin takaa löytyvän?


-- 
=8^#D# "Suomessa on vain yksi puolue, joka äänestäjiä harhauttaakseen on 
jakaantunut useiksi järjestöiksi."


Linkit (1 kpl) yllä olevassa tekstissä: (varmat ensin)
<http://www.soundchilds.net/loud_lounge/showthread.php?t=12841 >
Path
Tästä kentästä voi päätellä, minkä palvelimien kautta viesti on Usenetissa kulkeutunut lukijan käyttämälle palvelimelle. Palvelimet on yleensä eroteltu huutomerkein, mutta mitä tahansa muutakin välimerkkiä paitsi pistettä voi olla käytetty erottimena. Ajallisesti ensimmäinen palvelin on oikealla, josta ajallisesti on edetty kohti vasemmanpuoleisinta. Oikeanpuoleisin kenttä saattaa sisältää myös lähettäjän käyttäjänimen.
Kentän arvo:
reader1.news.jippii.net!feeder1.news.jippii.net!newsfeed.bahnhof.se!news.tele.dk!news.tele.dk!small.news.tele.dk!fu-berlin.de!uni-berlin.de!individual.net!not-for-mail
From
Tässä kentässä kuuluisi olla viestin kirjoittajan toimiva sähköpostiosoite. Siinä voi lisäksi olla myös kirjoittajan nimi. Nykyisin yhä harvemmat kertovat tässä toimivaa sähköpostiosoitettansa, eivätkä välttämättä kerro myöskään oikeaa nimeänsä.
Kentän arvo:
Juha Ojaniemi <Juha.Ojaniemi@iki.fi>
Newsgroups
Tämä viesti kertoo, mihin uutisryhmiin viesti on lähetetty. Mikäli ryhmiä on useampia kuin yksi, on ne erotettu pilkuin.
Kentän arvo:
sfnet.viestinta.www.uutuudet
Subject
Tässä kentässä saattaa olla lyhyt yhteenveto viestin sisällöstä.
Kentän arvo:
Re: IT-Viikko ja Digitoday 5.8. SoundChilds:sta
Date
Päiväys, milloin viesti on lähetetty Usenetiin.
Kentän arvo:
Sat, 06 Aug 2005 23:29:28 +0300
Organization
Tällä kentällä viestin lähettäjä on voinut kertoa, mihin organisaatioon hän kuuluu. Kentän on saattanut lisätä myös lähettäjän ISP, jolloin se kertoo, kenen asiakas viestin lähettäjä on.
Kentän arvo:
SKVFUQ http://www.fuq.fi
Lines
Tässä kentässä on viestiosuuden (ilman otsikkotietoja) sisältämien rivien määrä.
Kentän arvo:
14
Message-ID
Tässä kentässä on viestin yksilöivä tunniste. Usenetissa ei pitäisi olla kahta eri viestiä samalla tunnisteella. Tunnisteen loppuosan (@-merkin jälkeen) pitäisi kertoa, minkä palvelimen kautta viesti on Usenetiin lähetetty.
Kentän arvo:
<3lkktcF12toihU2@individual.net>
References
Tässä kentässä on voitu luetella samaan viestiketjuun kuuluvien viestien tunnisteita. Tämä viesti kuuluu siis samaan viestiketjuun kuin luetellut, jotka edeltävät ketjussa tätä viestiä.
Kentän arvo:
<dcpn2v$gj0$1@nyytiset.pp.htv.fi> <dd36ar$dek$1@nyytiset.pp.htv.fi>
Mime-Version
Tämä kenttä kertoo, että viestissä saattaa olla HTML-muotoiluja tai liitetiedostoja. Ainakin viesti saattaa sisältää Asciin ulkopuolisia merkkejä, kuten Ä tai Ö. Yleensä MIME-Version on 1.0
Kentän arvo:
1.0
Content-Type
Viestin sisältämä tietotyyppi. Yleensä text/plain. Saattaa sisältää puolipisteen jälkeen lisämääreitä, esimerkiksi charset kertoo käytetyn merkistön. Yleisin merkistö Suomessa lienee ISO-8859-1, mutta myös euron sisältävä ISO-8859-15 ja laajempi UTF-8 ovat yleistymässä.
Kentän arvo:
text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
Content-Transfer-Encoding
Koodaus, jolla viesti on käsitelty. Nykyisin yleisin on 8-bit, mutta muitakin esiintyy. Mikäli viesti sisältää muita kuin Ascii-merkkejä, saattaa koodaus olla myös esimerkiksi Quoted-Printable tai Base64.
Kentän arvo:
8bit
X-Trace
Jotkin palvelimet luovat tämän kentän merkiksi siitä, että viesti on kulkenut niiden kautta.
Kentän arvo:
individual.net N1mA3J0fdaTEjrN2XW6Kqw6m+mJkKMTIuHj6wLtjsfbMRzmEtp
User-Agent
Tämä kenttä saattaa sisältää viestin lähettäjän viestiohjelmiston nimen.
Kentän arvo:
Mozilla Thunderbird 1.0 (Windows/20041206)
X-Accept-Language
Tämä kenttä saattaa sisältää niiden kielten lyhenteet, joita viestin kirjoittaja osaa, tai tiedon siitä, minkä kielistä viestiohjelmistoa hän käyttää.
Kentän arvo:
en-us, en
In-Reply-To
Tästä kentästä voi käydä ilmi, mihin viestiin tai mihin viesteihin tämä viesti on kirjoitettu vastauksena. Tavallisemmin viestiketju ilmenee References: -kentästä.
Kentän arvo:
<dd36ar$dek$1@nyytiset.pp.htv.fi>
Xref
Tässä kentässä voi olla viestin sisäinen tunniste lukijan palvelimella.
Kentän arvo:
reader1.news.jippii.net sfnet.viestinta.www.uutuudet:6210
- UUDENTYYPPINEN PROMOOTIO- SEKÄ JAKELUPORTAALI ARTISTEILLE JA YRITTÄJILLE - MfLI
 03.08.2005
   }Re: UUDENTYYPPINEN PROMOOTIO- SEKÄ JAKELUPORTAALI ARTISTEILLE JA YRITTÄJILLE - musti2 03.08.2005
   }Re: UUDENTYYPPINEN PROMOOTIO- SEKÄ JAKELUPORTAALI ARTISTEILLE JA YRITTÄJILLE - Sami Kuhmonen 04.08.2005
   |  \Re: UUDENTYYPPINEN PROMOOTIO- SEKÄ JAKELUPORTAALI ARTISTEILLE JA YRITTÄJILLE - MfLI 04.08.2005
   }IT-Viikko ja Digitoday 5.8. SoundChilds:sta - MfLI 06.08.2005
   |  }Re: IT-Viikko ja Digitoday 5.8. SoundChilds:sta - Juha Ojaniemi <<<<<< 06.08.2005
   |  \Re: IT-Viikko ja Digitoday 5.8. SoundChilds:sta - Nobody 07.08.2005
   \Re: UUDENTYYPPINEN PROMOOTIO- SEKÄ JAKELUPORTAALI ARTISTEILLE JA YRITTÄJILLE - Pete 20.10.2005

Hyödyllisiä linkkejä tämän sivuston ulkopuolelle:

(avautuvat omiin ikkunoihinsa)

Tilastotietoa ryhmien aktiivisuudesta

Nyysiopas


Palvelun ylläpitää Netello Systems Oy.